En Çok Para Kazandıran Kadın Meslekleri

Kadınlara En Çok Para Kazandıran 10 Meslek

İş arayan kadınlar arasında “ne kadar maaş alırım” sorusu hem ülkemizde hem de dünya genelinde önemli bir konu olmaya devam ediyor. Kadınlara verilen maaşlar, tıpkı erkeklerde olduğu gibi mesleklere ve yapılan işin niteliğine göre farklılık gösterebiliyor.

Geçen yıl ABD’de yapılan bir araştırmaya göre kadınlara en çok para kazandıran meslekler arasında sağlık meslekleri, hukuk ve yöneticilik olduğu belirlenirken bu mesleklere sahip olan kadınların diğerlerine göre para kazanma açısından daha iyi konumda oldukları tespit edildi.

Kadınlara En Çok Para Kazandıran Meslekler

Şimdi gelin kadınlara en yüksek maaş veren sektörlerdeki en çok kazanç sağlayan meslekleri inceleyelim.

Eczacı

Eczacılar, hastaların doktordan aldıkları reçetelerde yazan ilaçları ve ilaçların kullanımıyla ilgili bilgiler verir. Bazı eczacılar kendi iş yerlerine sahip olurken çoğu personel olarak çalışmaktadır. Diğer yandan hastaneler ve klinik ortamlarda istihdam edilen eczacıların sayısı da oldukça fazladır.

Eczacı olabilmek için 5 yıllık fakülte mezunu olmak ve bu eğitimin sonunda en az 6 ay staj yapmış olmak gerekir. Türkiye’de eczacıların maaşları 2017 yılında asgari aylık 3 bin TL olarak belirlenmiştir. Ancak bu maaş miktarı çalışılan yerin inisiyatifine göre değişebilir. ABD’de de ise kadın eczacılar haftalık bin 900 dolar ücret almaktadır. Bu da yıllık 90 bin dolardan fazla para demektir.

Hemşire

Hemşire olmak için sağlık lisesinden üniversitelerin ilgili bölümlerine kadar olan bir eğitim sürecinden geçilmesi gerekiyor. Yüksekokul bünyesindeki hemşirelik bölümlerinde eğitim süresi 2 yıldır. Mezun olanlar için çalışma olanağı oldukça geniştir. Hemşireler, hastaları tedaviye hazırlama, acil durumlarda ilk yardım, kan alma, aşı yapma, rapor hazırlama ve raporları doktorlara iletmenin yanı sıra doktorun istediği tedavi yöntemlerini uygulama ile görevler üstlenmektedirler. 2017 yılı memur maaşları listesine göre bir hemşirenin aylık maaşı 3.0313 lira. ABD’de ise bu rakam haftada ortalama 1.600 dolar.

Avukat

Herkesin hayalindeki mesleklerden biri. Avukatlar, hukuki konularda veya hukuki ihtilaflarda bireysel müşterileri, iş yerlerini, kar amacı gütmeyen kuruluşları veya devlet kurumlarını adli makamlar önünde temsil ederler. Avukat olabilmek için Hukuk Fakültesi’nden mezun olmak ve staj yapmak gerekmektedir. Türkiye’de profesyonel olarak avukatlık yapmak için kişinin yaşadığı bölgedeki baroya kayıtlı olması gerekir. Avukatlar kendi bürolarını açarak para kazanabildikleri gibi kamu kurumlarında da çalışabilmektedirler. Kamuda çalışan avukatların 2017 yılı maaşı 3 bin 45 TL olarak belirlenmiştir. ABD’deki avukatların maaşı ise aylık 4 bin doların üzerindedir.

Şirket Yöneticisi / CEO

Yöneticiler bir şirketin operasyonlarını planlar, koordine eder ve çalışanların faaliyetlerini denetler. Çalıştıkları şirketin hedefine ulaşmasını sağlamak için çaba gösterirler. Yöneticiler özel sektör ve kamu kurumlarında istihdam edilmektedirler. Her ne kadar ortalama olarak tüm yönetim kademelerinde alınan en yüksek maaşı kazansalar da çok uzun saatler çalışmakta ve şirketlerinin başarısından birinci derece sorumlu tutulmaktadırlar. Türkiye’deki yönetici maaşları şirketlere veya kurumlara göre değişiklik göstermektedir. Özel sektörde çalışan kadın yöneticilerin maaşları ortalama 8 ila 15 bin TL arasında değişebilmektedir.

Bilgi Sistemleri Müdürü

Bilgisayarla ilgili projeleri tasarlayan, koordine eden, uygulayan ve analiz işlemlerini yerine getiren yöneticilerdir. Onların sorumlulukları hem yazılım hem de donanım, web tasarımı, veritabanı geliştirme, şirketin IT yaklaşımlarını ve stratejilerini belirleme konularında şirketlere göre değişiklik göstermektedir. Ülkemizde BT yöneticisi olarak çalışan kadınların aldıkları maaş 2 bin 500 TL ila 8 bin TL arasında değişmektedir.

Yazılım Geliştirici

Son yılların en gözde meslekleri arasında. Yazılım geliştiricileri, bilgisayar programlarını hazırlar ve bunları geliştirir. Kullanıcıların ihtiyaçlarını analiz etmekten uygulamaları tasarlamaya, mevcut yazılımı geliştirmeye yönelik kod yazmaya yardımcı olmak için her şeyi yaparlar. Her meslekte olduğu gibi yazılımcı maaşları da şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Bazı yazılımcı kadınlar ayda 2 bin TL maaşla çalışırken şanslı olanları ise 6 bin TL’ye varan ücretler alabiliyorlar.

Fizyoterapist

Yaralanma ve hastalık geçiren insanların tedavisine yardımcı olarak hareketliliği geliştirirler. Özel ofislerde, kliniklerde, hastanelerde veya huzur evlerinde çalışabilirler. Fizyoterapist olmak için üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinden 4 yıllık Lisans mezunu olmak gerekir. 2017 yılı Fizyoterapist maaşları derecelerine göre 2 bin 900 TL ila 3 bin 400 TL arasında değişmektedir.

İnsan Kaynakları Yöneticisi

Bir şirkete yeni çalışanlar alma, mülakat yapma ve işe alım süreçlerini yönetme konularında sorumludurlar. Buna ek olarak bordro, çalışanlarla ilişkiler ve eğitim de dahil olmak üzere şirketin diğer faaliyetlerine katılabilirler. Ayrıca iş yerinde meydana gelebilecek anlaşmazlıkları çözmek için de donanımlı olmaları gerekmektedir. Türkiye’de insan kaynakları yöneticisi olarak çalışan kadınların aldıkları maaş ortalama olarak 5 bin ila 8 bin TL arasında değişebilmektedir.

Satın Alma Müdürü

Satın alma müdürleri, belirli ürünlerin satın alımını planlar, yönlendirir ve genellikle denetleme görevini üstlenirler. Üretim yapan özel şirketler, perakendeciler veya toptancılarda çalışabilmektedirler. Ayrıca devlet kurumlarında da çalışabilirler. Satın alma departmanlarında çalışanların maaşları şirketlere göre değişiklik göstermekte olup 2 bin TL ila 3 bin 500 TL arasındadır.

İnşaat Mühendisi

Yapıların inşası için fiziksel ortamı tasarlar, oluşturur ve inşa sürecini yönetirler. Yol, bina, köprü veya su sistemleri içeren projelerde çalışabilirler. İnşaat mühendisleri devlet veya özel şirketlerde çalışabildikleri gibi kendi iş yerlerini de açma yetkisine sahiptir. Bir kişinin inşaat mühendisi olabilmesi için üniversitelerin ilgili bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimi alması gerekmektedir. Türkiye’de inşaat mühendisleri çalıştıkları şirket ya da kuruma göre farklı miktarlarda maaş almaktadır. Bir inşaat mühendisinin ortalama aylık maaşı 4 bin TL civarındadır.

Kaynak: Abckadin.com / Zafer Yılmazkara

Düşüncelerinizi Yazın